De "Stichting Kolonieconcerten" organiseert in de herfst- en winter-maanden klassieke kamermuziekconcerten op de zondagmiddag in het voormalige koloniekerkje van de "Maatschappij van Weldadigheid" aan de Koningin Wilhelminalaan 53 te Wilhelminaoord.

Viride kwartet in dubbel concert op 8 november 

Het eerste dubbele concert 'coronaproof' werd gehouden op zondag 4 oktober. Twee keer 30 mensen genoten van het Klarinettrio bestaande uit Olivier Patey, klarinet, Joris van den Berg, cello en Martijn Willers, piano, met werken van Beethoven en Brahms. "Precies wat ik nodig had in deze tijd...", was een veelgehoorde reactie na afloop. Ook logistiek verliep alles hele-maal, zoals het de organisatie voor ogen stond. Wij maken ons dan ook op voor het tweede 'dubbelconcert' van dit seizoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan speelt het jonge Viride Kwartet, bestaande uit Salomé Bonnema (viool), Iris Kengen (viool), Sedna Heitzman (altviool) en Jurre Koopmans (cello) werken van Haydn, Pijper en Beethoven. Voor de achtergrondinformatie over het Viride Kwartet zie de pagina '8 november'.

Voor alle drie concerten in het najaar wordt ervan uit gegaan dat er twee kortere concerten worden gehouden: het eerste van 14 tot 15 uur en het tweede van 16 tot 17 uur. Volgens de nu geldende regels kunnen dan per concert 30 bezoekers in het koloniekerkje aanwezig zijn. 

Alle veranderingen, die dit jaar gelden bij de kaartverkoop, staan in rood op de de pagina Abonnementen/Losse kaarten.

Voor de logistiek is het belangrijk dat er looproutes zijn ingesteld, waarbij de vooringang van het kerkje de ingang is en de zijdeur de uitgang. Toiletbezoek moet zo veel mogelijk worden beperkt. En er zal geen koffie en thee worden geschonken. Jassen worden meegenomen naar de zitplaats.

Tussen de twee concerten in moet een uur wisseltijd in acht worden genomen, zodat de eerste groep kan vertrekken, de ruimte kan worden gereinigd en de tweede groep kan binnen komen.

Die kaartverkoop vindt plaats per concert. Deze tweede kaartverkoop geldt uitsluitend voor het tweede concert; de tijd voor aanmelding (en betaling) is dan in principe beperkt. Ook is er een maximum van twee kaarten per bestelling. Bij de bestelling kunt u een voorkeur aangeven voor 14 of 16 uur; wij zullen proberen zoveel mogelijk die voorkeur te volgen. Als er zich niet meer mensen aanmelden (en betalen) voor een concert dan er plaatsen zijn, wordt iedereen "toegelaten". U krijgt dan bericht dat u het betreffende concert kunt bijwonen, en in welk van beide groepen (tijden) u bent ingedeeld. Als er zich meer mensen aanmelden voor een concert dan er plaatsen zijn, dan wordt er geloot. Bij een volgend concert heeft een ieder, die nog geen concert heeft bijgewoond, bij eventuele loting voorrang; dit om zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen een van de concerten bij te wonen. 

Dat de kaartverkoop per enkel concert plaats vindt heeft het grote voordeel, dat we gaande het jaar flexibel zijn ten aanzien van het wel of niet door gaan van elk concert en het aantal te verkopen kaarten bij elk concert.

Seizoen 2020 - 2021 (onder voorbehoud)

4 oktober 2020: Olivier Patey, klarinet, Joris van den Berg, cello en Martijn Willers piano.

8 november 2020: het Viride Kwartet

20 december 2020:  Ensemble Lumaka

24 januari 2021: Calefax Reed Quintet

21 februari 2021: Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet

28 maart 2021: Maria ( viool) en Nathalia ( piano) Milstein