Dit is een paragraaf. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

De "Stichting Kolonieconcerten" organiseert in de herfst- en winter-maanden klassieke kamermuziekconcerten op de zondagmiddag in het voormalige koloniekerkje van de "Maatschappij van Weldadigheid" aan de Koningin Wilhelminalaan 53 te Wilhelminaoord.

Hannes Minaar speelt Bach op 29 maart

Het was aangekondigd als een bijzonder concert en dat werd het ook: vier jonge musici (klarinettist Jelmer de Moed, pianist Rik Kuppen, violist Tim Brackman en cellist Pieter de Koe) speelden een Frans programma, waarin Claude Debussy en Olivier Messiaen elkaar afwisselden, onder de titel Symbolisme, eindigend met Messiaen's  adembenemende Quatuor pour la fin du temps. Zie hier de recensie in de Meppeler Courant.

In het laatste concert van dit seizoen speelt pianist Hannes Minnaar de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach: een instrumentale aria, gevolgd door 30 variaties ('verande-ringen', noemde Bach ze zelf), en eindigend met een herhaling van de begin-aria. Hannes Minnaar geeft er de voorkeur aan het geheel te spelen zonder pauze (zo rond de 70 minuten). In plaats van koffie/thee in de pauze is er na afloop een drankje in de kerkruimte.

Meer informatie over Hannes Minnaar vindt u hier.

Verkoop losse kaarten 2019-2020

Het concert van maart met Hannes Minnaar is inmiddels uitverkocht; u kunt zich aanmelden voor de wachtlijst. De ervaring leert dat er altijd een aantal abonnement-houders zich afmelden voor het concert, waardoor er plaatsen vrij komen voor degenen die op de wachtlijst staan. Aanmelden voor de wachtlijst kan door middel van een mail aan kaartverkoop@kolonieconcerten.nl of via telefoonnummer 0561 475763.

Losse plaatsen kosten Euro 21,00 per stuk. 

Betalen kunt u door storting van het verschuldigde bedrag op rekening: NL43 RABO 036 58 24 887 t.n.v. Stichting Kolonieconcerten, onder vermelding van ‘Concert + datum’. (Wilt u er s.v.p. op letten dat de naam op het bankafschrift overeenkomt met degene die de plaatsen of het abonnement bestelt.)

Belangrijk:

Pas wanneer het geld op onze bankrekening is gestort kunt u aanspraak maken op uw plaats. M.a.w. alleen bestellen is niet voldoende om ervan verzekerd te zijn dat uw aanvraag gehonoreerd is.

Bestelde losse plaatsen kunt u tot 10 minuten voor het betreffende concert bij de kassa in de hal van het kerkje bevestigen (we werken niet meer met kaartjes).

Voor alle verder praktische informatie zie "Abonnementen / Losse kaarten".