De "Stichting Kolonieconcerten" organiseert in de herfst- en winter-maanden klassieke kamermuziekconcerten op de zondagmiddag in het voormalige koloniekerkje van de "Maatschappij van Weldadigheid" aan de Koningin Wilhelminalaan 53 te Wilhelminaoord.

Seizoen 2019-2020 is echt voorbij...

Het concert van Hannes Minnaar op 29 maart (het laatste van dit seizoen) is definitief niet door gegaan. Daarmee was een voortijdig einde gekomen aan een mooi jaar. Op deze website is inmiddels een Terugblik 2019-2020 ingericht.
We zijn met Hannes Minnaar in gesprek gegaan om te bezien of hij volgend seizoen als extra (zevende) concert zou kunnen worden toegevoegd. Dat bleek in zijn agenda helaas niet mogelijk. We hebben er dan ook voor gekozen om hem te programmeren in november 2021 als het tweede concert van het seizoen 2021-2022. Daarmee valt hij 'gewoon' onder het abonnement en de losse kaartverkoop voor dat seizoen. 
Dat betekent dat wij u de kosten voor uw losse kaart voor 29-03 dan wel 1/5 deel van de kosten voor uw abonnement hebben terugbetaald. Als daarin iets niet goed gegaan is, neem dan contact op met info@kolonieconcerten.nl. 

En dan het komende seizoen 2020-2021...

Het Programma voor het komende seizoen 2020-2021 was reeds bekend, en staat hieronder. Maar ook voor dat seizoen maken we nog een heel nadrukkelijk voorbehoud. Er zijn grofweg drie mogelijkheden. Ofwel we kunnen in oktober 2020 weer 'gewoon' met ons nieuwe seizoen beginnen. Dan wel zullen we de start van het seizoen moeten uitstellen, en daarmee eventueel het aantal concerten moeten beperken.  Maar ook is er de mogelijkheid, dat we weliswaar kunnen beginnen, maar met minder plaatsen beschikbaar in het Koloniekerkje. Het is nog veel te vroeg om daarover al uitspraken te doen.
Het bestuur zal hierover eind juni, begin juli besluiten nemen. Net als andere jaren stellen we ons voor dat we de kaartverkoop voor 2020-2021 op 1 augustus open kunnen stellen (wederom onder voorbehoud). Dat zal dan een gewoon seizoen betreffen, of wel een ingekort seizoen, dan wel een aangepast seizoen. Alles wat met abonnementen, losse kaarten en prijzen te maken heeft, zal daarvan afhangen. 
Wij zullen u direct na 1 juli verder informeren.

Voor nu en de komende tijd blijven wij u het allerbeste toewensen. 

Seizoen 2020 - 2021 (onder voorbehoud)

4 oktober 2020: Olivier Patey, klarinet, Joris van den Berg, cello en Martijn Willers piano.

8 november 2020: het Viride Kwartet

20 december 2020:  Ensemble Lumaka, kerst concert

24 januari 2021: Calefax Reed Quintet

21 februari 2021: Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet

28 maart 2021: Maria ( viool) en Nathalia ( piano) Milstein

Bericht, geplaatst op 29 maart: 

Concert Hannes Minnaar

Vandaag is het zondag 29 maart en zou het laatste concert van dit seizoen klinken in het Koloniekerkje in Wilhelminaoord. Hannes Minnaar zou er de Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach gespeeld hebben. Dat concert kan natuurlijk geen doorgang vinden en ook de illusie dat we het nog voor de zomer wel zouden kunnen programmeren, hebben we inmiddels moeten laten varen. Het seizoen 2019-2020 is op een onwerkelijke manier ten einde gekomen. Het laatste stuk dat we met elkaar gehoord hebben in het kerkje was Messiaen's  verpletterende Quatuor pour la fin du temps.....

Het bestuur van de Stichting Kolonieconcerten wenst u alle goeds toe in de komende weken en maanden.

Hierbij toch nog twee stukken van Hannes Minnaar als bemoediging:

Ter voorbereiding op het concert van 29 maart schreef Marjan Doorn een hele mooie toelichting bij de Goldbergvariaties; die kunt u hier lezen.

En onlangs was Hannes Minnaar met twee collega-pianisten in de DWDD met een lang item over de Goldbergvariaties naar aanleiding van een boek van Pulitzer Prijs-winnaar en Washington Post-criticus Phillip Kennicott:

De Goldbergvariaties