De "Stichting Kolonieconcerten" organiseert in de herfst- en winter-maanden klassieke kamermuziekconcerten op de zondagmiddag in het voormalige koloniekerkje van de "Maatschappij van Weldadigheid" aan de Koningin Wilhelminalaan 53 te Wilhelminaoord.

Seizoen 2020 - 2021 gaat door, maar anders

Het bestuur van de Stichting Kolonieconcerten heeft een besluit genomen over het komende seizoen.

De concerten gaan naar alle waarschijnlijkheid door, in principe met het programma dat al was vastgesteld en dat hier-onder staat, maar de vorm wordt anders.

Voor de drie concerten in het najaar wordt ervan uit gegaan dat er 55 tot 68 personen in het koloniekerkje kunnen bij toepassing van de regels. Het zijn er 55 als het om enkelingen gaat, en dat aantal kan groeien tot 68 als er mensen uit hetzelfde huishouden komen, die bij elkaar mogen zitten. Onder normale omstandigheden konden er 180 tot 190 personen in het kerkje, en nu dus slechts ongeveer een derde daarvan.

Op dit moment wordt met de musici overlegd of zij bereid zijn twee keer hetzelfde, wat kortere concert te geven van rond een uur. Dan zouden er per zondagmiddag twee groepen naar het concert kunnen: een groep van bijvoorbeeld 14 tot 15 uur en een groep van 16 tot 17 uur. De programma's voor die beide concerten zijn dan aan elkaar gelijk.

Daarmee kunnen we dus zo'n 110 tot 136 personen per zondag naar het concert laten komen.

Voor de logistiek is het dan belangrijk dat er looproutes worden ingesteld, waarbij de vooringang van het kerkje de ingang is en de zijdeur de uitgang. Toiletbezoek moet zo veel mogelijk worden beperkt. En er zal geen koffie en thee worden geschonken. Jassen worden meegenomen naar de zitplaats.

Tussen de twee concerten in moet een uur wisseltijd in acht worden genomen, zodat de eerste groep kan vertrekken, de ruimte kan worden gereinigd en de tweede groep kan binnen komen.

Er zullen voor het seizoen 2020 -2021 geen abonnementen worden verkocht. Alles gaat uitsluitend op basis van losse kaarten. Deze zullen dan geen 21, maar 20 Euro kosten.

Financieel is de gedachte dat de drie betrokken "partijen" alle een bijdrage leveren. Aan de musici wordt gevraagd om op twee dezelfde concerten te geven tussen 14 en 17 uur voor dezelfde afgesproken gage.  De bezoekers krijgen een korter concert voor bijna hetzelfde bedrag als in het vorige seizoen. En de Stichting Kolonieconcerten draagt het dan nog bestaande, substantiële tekort uit de eigen reserve. 

Als ook de musici akkoord zijn met deze opzet, en de data nogmaals bevestigd hebben (een aantal van hen spelen in orkesten en grotere ensembles, die het komende seizoen ook 'inhaal-concerten' moeten inplannen), dan gaat de kaartverkoop van start. Over de wijze waarop die zal plaatsvinden, wordt u nog nader geïnformeerd.

In de laatste week van juli wordt deze website opnieuw bijgewerkt met de laatste informatie, zodat op 1 augustus de kaartverkoop van start kan gaan.

Seizoen 2020 - 2021 (onder voorbehoud)

4 oktober 2020: Olivier Patey, klarinet, Joris van den Berg, cello en Martijn Willers piano.

8 november 2020: het Viride Kwartet

20 december 2020:  Ensemble Lumaka, kerst concert

24 januari 2021: Calefax Reed Quintet

21 februari 2021: Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet

28 maart 2021: Maria ( viool) en Nathalia ( piano) Milstein