Abonnementen en losse kaarten

 • In november en december 2021 vindt er één concert plaats per zondag; het start om 15.00 uur. De concerten duren een uur tot vijf kwartier. Met het Online bestelformulier bestelt het gewenste aantal kaarten en wel voor de donderdag voorafgaand aan het concert. Per concert worden maximaal 90 personen toegelaten. Zijn er meer dan 90 aanmeldingen, dan zal een wachtlijst worden aangelegd.

 • Ook wij werken met een coronatoegangsbewijs: een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona. Met CoronaCheck kunt u deze coronabewijzen laten zien; zie voor meer informatie deze site van de Rijksoverheid. NB. Zonder een geldige coronacheck zal geen toegang worden verleend; daarover is ook geen verdere discussie mogelijk. Wij verzoeken u zeer dringend ervoor te zorgen dat u ofwel uw mobiele telefoon dan wel uw papieren corona-bewijs bij zich heeft. Het is aan te bevelen voor vertrek van huis de coronacheck-app te controleren en eventueel een update te installeren, zodat dat niet aan de ingang alsnog hoeft te gebeuren/

 • Er zijn twee ingangen beschikbaar, zowel de reguliere ingang aan de voorzijde, als de zij-ingang. Als u van de zij-ingang gebruikt maakt, is er geen gardarobe, dus neem dan uw jas mee naar de stoel. Als u binnen heeft plaats genomen, dan willen wij u vragen op uw plaats te blijven zitten. Er is geen pauze; en er is dus geen koffie en thee.

 • Wij zullen proberen de ventilatie in het kerkje te verbeteren. Waarschijnlijk zal er dan wat tocht kunnen ontstaan; neem daarvoor een das of een shawl mee.

 • Abonnement (5 concerten) € 90,-. (In seizoen 2021-2022 worden geen abonnementen verkocht)

 • Losse kaarten € 21,-. (In seizoen 2021-2022 zijn losse kaarten € 20)

 • Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang.

 • Abonnementen zijn te bestellen door storting van het verschuldigde bedrag op rekening NL43 RABO 0365 8248 87 t.n.v. Stichting Kolonieconcerten o.v.v. ‘abonnement 2019-2020’. Losse kaarten zijn op dezelfde wijze te bestellen o.v.v. de data van de losse concerten waarvoor u kaarten bestelt. Vermeldt ook het aantal abonnementen of kaarten dat u bestelt (In seizoen 2021-2022 worden geen abonnementen verkocht en losse kaarten alleen in de maand voorafgaand aan het concert).

 • Bestellen van kaarten is ook telefonisch mogelijk via nummer 0561 475763 of per e-mail via kaartverkoop@kolonieconcerten.nl

 • Uw reservering staat pas vast als uw betaling ontvangen is.

 • Losse kaarten (indien voorradig) zijn tevens te koop aan de kassa (In seizoen 2021-2022 worden geen kaarten verkocht aan de kassa).

 • Het Kerstconcert valt niet onder het abonnement en dient altijd als ‘losse kaart’ te worden besteld (In seizoen 2021-2022 is er geen onderscheid tussen 'kerst-concert' en andere concerten).

 • Na ontvangst van de betaling door overboeking wordt het abonnement u in de eerste week van oktober toegezonden (In seizoen 2021-2022 worden geen abonnementen verkocht).

 • Betaalde losse kaarten kunt u tot 10 minuten voor aanvang van het concert afhalen aan de kassa. Vanaf 14.50 uur voor aanvang worden bezoekers toegelaten, die op een eventuele wachtlijst staan; en daarna ook bezoekers, die zich niet hebben aangemeld, uiteraard voor zover er plaats is (In seizoen 2021-2022 worden alleen bezoekers toegelaten, die tevoren een kaart hebben gekocht)

 • Op concertzondagen kunnen na 12.00 uur geen online bestellingen meer in behandeling worden genomen (In seizoen 2021-2022 vindt kaartverkoop alleen plaats in de afgebakende periode).

 • Concertbezoekers die hun losse kaarten betaald hebben, maar door omstandigheden niet kunnen komen, kunnen zich uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan het concert afmelden via telefoonnummer 0561 475763 of per e-mail via kaartverkoop@kolonieconcerten.nl. Zij ontvangen dan hun betaling retour. Abonnementhouders en losse kaarthouders die zich niet tijdig hebben afgemeld, kunnen hun kaarten aan derden doorgeven, maar ontvangen geen restitutie (Deze mogelijkheden vervallen in seizoen 2021-2022)

 • De toegankelijkheid voor rolstoelen is goed; graag van tevoren melden dat u met rolstoel of rollator komt via telefoonnummer 0521 795081.

 • In de pauze wordt gratis koffie & thee geschonken (In seizoen 2021-2022 is sprake van een korter concert zonder pauze en wordt er geen koffie en thee geschonken).