Bestuur en Secretariaat / AVG

Bestuurssamenstelling / Vacatures

 

Mary van der Heuvel en Michiel van de Kasteelen zijn na vele jaren de programmering en de PR en website te hebben vervuld uit het bestuur teruggetreden. Het bestuur zijn Mary en Michiel ongelofelijk erkentelijk voor zijn vele werk.  Jannie Menses is tot het bestuur toe getreden en gaat voor de programmering zorgen. De PR en Website worden in eerste instantie door de secretaris gedaan en op de achtergrond de penningmeester. Blijkt het teveel werk voor, dan wordt mogelijk een extra bestuurslid voor PR en Website gezocht.

De Stichting Kolonieconcerten is een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit:

 

Het bestuur wordt ondersteund door een enthousiaste groep vrijwilligers.

Gegevens Secretariaat:

 

  • Postadres: Naamen van Eemneslaan 72A
                    
    8382 EA Frederiksoord

  • E-mail:      info@kolonieconcerten.nl

 

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04067813

 

AVG Verklaring

Het bestuur van de Stichting heeft een Verklaring opgesteld onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring is hier ter inzage.