top of page

Bestuur en Secretariaat /AVG

De Stichting Kolonieconcerten is een rechtspersoon zonder winstoogmerk. Het bestuur werkt om niet en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Ook niet in natura; het bestuur betaald voor de eigen tickets van de concerten.  Het bestuur bestaat uit:

 

Het bestuur wordt ondersteund door een enthousiaste groep vrijwilligers.

Beleid

Sinds 1982 worden er in de herfst- en wintermaanden klassieke kamermuziekconcerten in het voormalige koloniekerkje te Wilhelminaoord georganiseerd. In 2002 werden de concerten ondergebracht in de Stichting Kolonieconcerten, met als statutaire doelstelling:

“Het ten gehore brengen van concerten en presenteren van andere artistieke en culturele evenementen in Frederiksoord-Wilhelminaoord, ook aan te duiden als de voormalige Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. De Stichting kent geen winstoogmerk. De Stichting kan alle verdere handelingen verrichten die de doelstelling kan bevorderen”

De Stichting maakt jaarlijks een begroting en een financieel jaarverslag. De belangrijkste inkomsten zijn de entreegelden. Daarnaast hebben we zes sponsoren en hebben we een ANBI status aangevraagd.

 

Komend jaar is het bestuur voornemens om haar missie en visie nog een keer goed tegen het licht te houden. We hebben nu uitvoeringen op een hoog muzikaal niveau voor een redelijk vaste groep (voornamelijk oudere) bezoekers. Opzet is om na te gaan in hoeverre we in het kader van het doorgeven van het cultureel erfgoed onze missie en visie meer kunnen afstemmen op zowel jongere als een bredere groep bezoekers.  

Binnen het bestuur heeft een van de bestuursleden de rol van programmeur. Deze heeft een lijst samengesteld met aan te bevelen musici , waaruit we als bestuur een keuze hebben gemaakt voor het programma van het aankomende seizoen. We zijn erin geslaagd de betreffende musici hiervoor te contracteren. Het gaat voor 2022-2023 om de volgende concerten: (NB zie voor het gedetailleerde programma onze website.) Het volledige beleidsplan is per mail op te vragen bij ons secretariaat.

Gegevens Secretariaat:

 • Postadres: Naamen van Eemneslaan 72A
                   8382 EA Frederiksoord

 • E-mail:      info@kolonieconcerten.nl

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04067813. Het RSIN nummer is 813438287

AVG Verklaring

Het bestuur heeft een Verklaring opgesteld onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook deze verklaring is via het secretariaat op te vragen.

Vacature voorzitter Kolonieconcerten

 Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • Affiniteit heeft met klassieke muziek;

 • Ervaring heeft met spreken in het openbaar;

 • Ervaring heeft met het voorzitten van vergaderingen;

 • Goede communicatieve eigenschappen heeft;

 • Representatief is in de vertegenwoordiging van de Stichting Kolonieconcerten.

Taakomschrijving:

 • De voorzitter (VZ) heeft de algehele leiding en coördineert waar nodig de verschillende activiteiten.

 • De bestuursvergaderingen worden door de VZ voorgezeten.

 • Voorafgaand aan en tijdens de concerten treedt hij/zij als gastheer/gastvrouw op:

 • De VZ ontvangt, samen met de programmeur, de musici;

 • De VZ verwelkomt de bezoekers en kondigt de musici aan;

 • Waar nodig leidt de VZ e.e.a. in goede banen;

 • De VZ communiceert, indien nodig, met de media (pers, interview e.d.).

 

Vacature PR/kaartverkoop

 Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • Affiniteit heeft met klassieke muziek;

 • Kennis en enige ervaring heeft met PR activiteiten;

 • De Stichting kan helpen een volgende stap te zetten met social media in het bereiken van zowel huidige als toekomstige bezoekers.

 

Taakomschrijving:

 • Coördineert de onderscheiden PR-activiteiten;

 • Onderhoudt de standaard contacten met de media en gemeenten;

 • Komt met voorstellen om social media goed in te zetten als onderdeel van onze PR- en communicatie;

 • Is contactpersoon voor bezoekers m.b.t. de reserveringen en eventuele speciale wensen m.b.t. dichtbij parkeren, zitplaatsen;

 • Is een van de bestuursleden van de Stichting;

 • Levert ook hand- en spandiensten bij de concerten zelf.

bottom of page