top of page

Geschiedenis van de Kolonieconcerten

Na een tweetal 'spontane' concerten, werd in 1981 besloten tot de oprichting van de Kunstkring Vledder e.o. "Er blijken in deze omgeving nog vrij veel mensen te wonen met interesse voor klassieke muziek", vertelde de heer T. van der Leer uit Wilhelminaoord aan de krant. Al van aanvang af werd gestreefd naar muzikale kwaliteit. In die beginjaren was het de heer Klein, voormalig musicus uit het Residentieorkest, die daarop toezag. Op zondag 11 oktober 1981 werd het eerste concert gegeven door het Gezelschap voor Oude Muziek Bolsward. Een Strijkkwartet van leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest verzorgde het tweede concert op 15 november. De geschiedenis van de Kolonieconcerten was begonnen; daarmee bestaan de Kolonie-concerten in september 2021 dus 40 jaar.

11 oktober 1981

15 november 1981

In de eerste jaren waren er naast concerten ook voordrachten van musici (Theo Olof over zijn werk als concertmeester bij het KCO) en acteurs (Henk van Ulsen, Top de Bordes). In het seizoen '84-'85 was er een pianorecital van Daniel Wayenberg. De eerste vijf jaar werden afgesloten met een lustrumconcert op 9 maart 1986 door het Arion Ensemble (16 strijkers uit het Residentie-orkest).

 

Programma's concerten 1981-1986   /  Programma's concerten 1986-1991

Bij het 10-jarig bestaan in 1991 keerde Daniel Wayenberg terug voor het openingsconcert. Mevr. Etty Klein zei bij de presentatie van het programma van dat jaar: "De ervaring heeft geleerd dat de musici de sfeer hier geweldig vinden." In het programma '96-'97 speelden o.a. het Esterhazytrio en het Dufy Strijkkwartet. Eind 1996 overleed Henk Klein, de 'spil van de Kunstkring'. Aan het eind van het seizoen 2001-2002 gaf het bestuur van de Kunstkring Vledder aan dat men ermee stopte.

Programma's concerten 1991-1996   /   Programma's concerten 1996-2002

In 2002 werd de Stichting Kolonieconcerten opgericht als opvolger van de Kunstkring Vledder. Het bestuur in die periode bestond uit: André Tempelaar, Michael en Nelleke Pompe van Meerdervoort, Marry Mudde-Koopmans en Marijke van der Maarel. In 2003 trad Marry Mudde af, en werd Henk Ensing voorzitter. Uit het Jaarverslag 2006-2007: "Veel musici spraken hun waardering uit voor de akoestiek en de intimiteit van het kerkje en de geconcentreerde aandacht, die de bezoekers voor de concerten hebben."

Programma's concerten 2002-2007 / Recensies 2006-2007

In 2007 trad een geheel nieuw bestuur aan, bestaande uit aanvankelijk 4 personen: 

Bram Schreuder (voorzitter), Wicher Pattje (secretaris, kaartverkoop, programmering), Jan Jansen (penningmeester) en Fred Veldheer (pr). Na een jaar werd het bestuur uitgebreid met een vijfde lid voor de coördinatie van de keuken en de vrijwilligers; deze functie ging in 2009 over naar Minke Wanningen. Weer een jaar later trad Aukje Zevenhuijzen toe als nieuwe secretaris; Wicher Pattje bleef programmering en kaartverkoop combineren. Toen Bram Schreuder in 2012 het bestuur verliet, werd Wicher Pattje voorzitter (in combinatie met de programmering). De verantwoordelijkheid voor de kaartverkoop ging toen over naar Aukje Zevenhuijzen.

Recensies 2007-2008  /  Recensies 2008-2009  /  Recensies 2009-2010  /

Recensies 2010-2011  /  Recensies 2011-2012  /  Recensies 2012-2013  /

Recensies 2013-2014  /  Recensies 2014-2015  /  Recensies 2015-2016  

bottom of page