top of page

De Maatschappij van Weldadigheid

De Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht door generaal Johannes van den Bosch. "We schrijven 1818 als hij na het vertrek van Napoleon zijn plannen ontvouwt aan Koning Willem I. Hij krijgt carte blanche om middels het aanbieden van werk, onderdak, scholing en zorg in nieuw op te richten landbouwkoloniën de stedelijke paupers perspectief op een beter bestaan te bieden. Dit is het begin van de invloedrijke historie van de Maatschapij van Weldadigheid". 

 

Na hun aankomst in de kolonie kregen de armen de beschikking over een kleine woning en een perceel grond. Door het ontginnen van deze gronden zouden zij in hun onderhoud kunnen voorzien en weer een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen. Naast landarbeid moest er door vrouwen en kinderen ook huisnijverheid, zoals spinnen en weven, verricht worden.

De inrichting van de 'Koloniën van Weldadigheid' heeft zijn sporen materieel en immaterieel nagelaten in de streek rond Frederiksoord en Wilhelminaoord

Huis Westerbeek

Ambtenarenhuisjes in Frederiksoord

Het Koloniekerkje, waar de concerten van de Stichting Kolonieconcerten plaatsvinden, is in 1851 gebouwd om invulling te geven aan de kerkplicht in de Koloniën. Het is tot 2009 in gebruik geweest als kerkgebouw van de Hervormde Gemeente.

 

Het kerkje is gebouwd in de zgn. "waterstaat-stijl". Evenals het exterieur is ook het interieur sober doch sfeervol. Het is in 2015 volledig gerenoveerd. Het heeft nog twee rijen kerkbanken en verder losse stoelen, totaal 190 zitplaatsen. Opvallend is de bijzonder goede akoestiek van dit éénbeukige kerkje.

 

Het orgel is een product van orgelbouwer Van de Molen uit Steenwijk.

Het Cultureel erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid is voorgedragen voor de UNESCO Wereld Erfgoedlijst.

 

In Frederiksoord is een Museum gewijd aan de Maatschappij: Museum De Proefkolonie.

 

Meer over de geschiedenis van de Maatschappij vindt u op hun website: welkomtoenwelkom.nl 

 

bottom of page